Hotline | 02862713039
Thép tròn trơn gia công theo yêu cầu mạ kẽm nhúng nóng

Thép tròn trơn gia công theo yêu cầu| Mạ kẽm nhúng nóng

Thép tròn trơn gia công theo yêu cầu và gia công mạ kẽm nhúng nóng, Công ty Asean steel là đơn vị gia công mạ kẽm nhúng nóng. Sắt tròn trơn mạ kẽm điện phận, mạ nhúng nóng, Thép tròn trơn đen D10, D12, D14, D16, D18, D20, D25, D28, D32, D36, D38 Cắt chặt…

Shopping cart

0

No products in the cart.